• Tel. : +421 37/642 6265

 • hydroservis@hydroservis.sk

Naše služby

Vysokotlaková technológia

REALIZUJEME:

Vysokotlakové čistenie s pracovným tlakom 100 - 2500 bar rôznych technologických zariadení v priemysle najmä (petro-chemický, chemický, papierenský, farmaceutický, drevospracujúci ako aj podniky upravujúce vodu), ako sú: čistenie výmenníkov, reaktorov, kolón, nádrží, cisterien a iných špeciálnych technologických zariadení. Rezanie a búranie železo-betónových konštrukcií (ŽB) so zachovaním oceľovej výstuže najmä v stavebnom odvetví, čistenie rôznych typov povrchov (oceľ, betón, ŽB konštrukcie): odstraňovanie starých náterov, odstraňovanie nesúdržných častí betónu, korózia betónu, odstraňovanie cementového mlieka z povrchu konštrukcie, príprava podkladu pred betonážou, pred aplikáciou rôznych povrchových úprav... 

Špeciálne využitie VVL: abrazívne rezanie rôznych druhov materiálov - neiskrivým spôsobom (vo výbušnom prostredí), ktorý nevnáša vnútorné napätie do štruktúry materiálov (teplo, dynamické napätie...) Robotická hydrodemolácia ŽB-konštrukcií so zachovaním oceľovej výstuže (zachovanie ťahových vlastností ŽB-konštrukcií). Odstraňovanie starého alebo dočasného vodorovného dopravného značenia pomocou VVL (frézovanie dopravného značenia). Odgumovanie letiskových plôch, pretekárskych okruhov, cestných komunikácií  pre zvýšenie adhézie pojazdnej plochy a tým zvýšenie priľnavosti a bezpečnosti komunikácií. Pieskovanie pod vodnou clonou - najmä odstraňovanie starých náterov, hrdze, patiny, nečistôt spôsobených klimatickými vplyvmi.  


VVL (vysokotlaková vodná technológia) a jej využitie v praxi

Využitie v PRIEMYSLE 


Využitie v STAVEBNÍCTVE

        

 • Otryskávanie ŽB povrchov (odstraňovanie cem. mlieka, odstraňovanie nesúdržných častí- korózia betónu, otvorenie pórovej štruktúry)

 


ŠPECIÁLNE využitie


 

Čítať viac

Priemyselné vysávanie

Pre zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb najmä v priemyselnom odvetví bola činnosť VVL doplnená o poskytovanie služieb spojených s priemyselným čisteným pomocou vákuových vysávačov (sacích bágrov).

Čistenie pomocou vákuových vysávačov (sacích bágrov) je spojená s transportom rôznych materiálov: sypké, polosypké, tekuté, polotuhé s možnosťou nasávania a vyfukovania, prípadne vyskladňovania nasatého materiálu do kontajnerov. Priemyselné vákuové vysávače (sacie bagre) sú v prevedení ADR- preprava nebezpečných odpadov, ATEX-zariadenie určené do výbušného prostredia.  

V oblasti čistenia kanalizácií využívame kombinovaný tlakovo-sací voz v prevedení ADR, ktorý slúži predovšetkým na čistenie a preplachovanie  kanalizácií.  Novinkou na Slovenskom trhu je zariadenie na odlučovanie pevných častíc ropných látok, tzv. odlučovač kalov a tukov- prínosom tohto zariadenia je vyseparovanie pevných častíc- sedimentov, naviazanie tukov a kalov a odlúčením vyčistenej vody. Takto sa znižujú náklady na prevoz  a zneškodňovanie odpadu ( znečistenej vody)a tým pádom pozitívne vplývajú na životné prostredie.


PRIEMYSELNÉ VYSÁVANIE

 • Priemyselné vysávanie vákuovými vysávačmi (sacími bagrami)

čistenie za pomoci sacieho bágra - zavlhlý kalodsávanie sacím bágrom tekutý až polotekutý odpad


 • Čistenie a monitoring potrubí s kanalizácií  TLAKOVO - SACÍM KOMBI VOZIDLOM v prevedení ADR


 • Odlučovanie pevných častí ropných látok

Čítať viac

Stavebná činnosť

Pre zvýšenie konkurencieschopnosti sa začala spoločnosť HYDROSERVICE zameriavať na  „komplexnú starostlivosť“ a možnosť prevziať dielo ako celok do svojej subdodávky v ktorom uplatňuje celý rad činností a moderných technológií (vysokotlakový vodný lúč VVL, priemyselné vysávanie, diamantová technológia, aplikácia sanačných systémov, zdvíhacia technika, zemné a búracie práce).

Medzi hlavné stavebné činnosti patria rekonštrukcie a opravy mostov (malého a stredného rozsahu), s možnosťou rekonštrukcie ako celku : od búracích prác, cez betonárske práce, sanačné práce, zhotovenie izolácií, výrobu a montáž oceľových prvkov až po finálne a terénne úpravy.

Výstavba nových mostov od zakladania, prípadne od asanácie starých objektov až po odovzdanie investorovi dielo „na kľúč“.

Popri využívaní technológie VVL (vysokotlakového vodného lúča), ktorý pri sanáciách ŽB konštrukcií slúži najmä na odstránenie nesúdržných častí - korózie betónu, odstraňovanie starých náterov, čistenie obnaženej výstuže - korózie výstuže, odstraňovanie cementového mlieka a iných separačných vrstiev. Spoločnosť aplikuje sanačné systémy na reprofiláciu rôznych konštrukcií (mosty, lávky, silá, nádrže, chladiace veže...)

Medzi špeciálne práce ponúkané v stavebnej činnosti patrí: tlaková injektáž ( proti vode a vlhkosti, zošívanie trhlín, priesaky...), zhotovovanie izolácií proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti ( epoxidové nátery-pečať, natavované asfaltové pásy, kryštalické izolácie na báze cementu), tlakové nástreky betónových a oceľových povrchov systémom AIRLESS (zjednocujúce nátery, ochranné nátery, povrchové úpravy)       


STAVEBNÁ ČINNOSŤ

               


Špeciálne práce a aplikácia stavebnej chémie

 • Tlaková a výplňová injektáž

 • Torkrétovanie za sucha, za mokra

 

 


 • Nástreky a povrchové úpravy rôznych povrchov


 • Hydroizolácie

                                                

 


 • Striekaná tepelná izolácia

 

 


 • Zosilňovanie konštrukcií

 


Čítať viac

Diamantová technológia

Spoločnosť HYDROSERVICE sa venuje viac ako 15 rokov deleniu železobetónových konštrukcií diamantovou technológiou. Za toto obdobie nazbierala spoločnosť nespočetne veľa skúseností najmä v oblasti jadrového vŕtania, rezania a delenia ŽB konštrukcií stenovou a lanovou pílou. Prednosťou diamantovej technológie je možnosť presného vŕtania a delenia železobetónových konštrukcií aj napriek prítomnej oceľovej výstuži, za túto prednosť vďačí rezným nástrojom (rezné segmenty, korunky , diamantové laná), ktoré sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov. Samotný proces vŕtania, rezania nenarúša statiku konštrukcie a nevnáša dodatočné napätia ako je to v prípade klasického (príklepového) vŕtania resp. búrania. Rez je hladký, presný s minimálnym odoberaným materiálom a minimálnymi vibráciami a otrasmi. Diamantovú technológiu dopĺňa rad ďalších zariadení úzko naviazaných na delenie konštrukcií: škárová rezačka, ručná rozbrusová píla, drážkovačka  a diamantová reťazová píla. Oprava a renovácia jadrových vrtákov rôznych priemerov (segmenty, korunky).


DIAMANTOVÁ TECHNOLÓGIA

 


 

 
 


 

                               

Čítať viac

Zdvíhacia technika

Spoločnosť od roku 2008 ponúka  žeriavnické práce  ojedinelým mobilným autožeriavom do nosnosti 25t s vyložením do 38m. V roku 2015 spoločnosť doplnila strojový park o žeriav s maximálnou nosnosťou  do 70t. K zdvíhacej technike spoločnosti tiež patrí teleskopický  rotočný manipulátor s dosahom do 17m s variabilným  príslušenstvom : montážna plošina, nakladacia lyžica, paletové vidly, žeriavový navijak. Na prepravu, manipuláciu s bremenom a prístupov disponuje nákladnými automobilmi s hydraulickou a 3D hydraulickou rukou. V oblasti zdvíhacej techniky disponuje naša spoločnosť aj závesnou lávkou. Na našich zdvíhacích zariadeniach sú vykonávané predpísané technické skúšky podľa platných noriem a obsluha strojov absolvuje pravidelné školenia v oblasti spôsobilosti ich obsluhy. Snažíme sa navrhnúť pre zákazníka najbezpečnejšiu a ekonomicky najprijateľnejšiu možnosť realizácie jeho zámerov. Orientačné technické parametre a diagramy nosnosti  sú voľne dostupné a uvedené v záložke technika.


DISPONUJEME NASLEDOVNOU ZDVÍHACOU TECHNIKOU:

 • - Automobilový žeriav  XCMG QY70K- s max. nosnosťou 70 t, max. výška zdvihu 42 / 58 m (rameno/krákorec)
 • - Automobilový žeriav  XCMG QY25K-5 s max. nosnosťou 25 t, max. výška zdvihu 38 / 52  m (rameno/krákorec)
 • - Otočný manipulátor MANITOU MRT 1742 - s max. nosnosťou 4 t, max. výška zdvihu 17 m , + variabilné prílušenstvo: pracovná plošina, paletizačné vidly, žeriavový hák, výšková lopata
 • - Nákladný automobil MAN s 3D hydraulickou rukou 
 • - Nákladný automobil STEYR s hydraulickou rukou 
 • - Závesná lávka LK3 nosnosť 600 kg, max. výška zdvihu 46m
 • - Vysokozdvižný vozík Jungheinrich nosnosť 3000 kg, max. výška zdvihu 5m

                                               

 

 

Čítať viac

Zemné práce

Ponúkame zemné, výkopové a búracie práce. Disponujeme modernými zemnými strojmi výrobcov JCB 4CX,3CX, FIAT HITACHI, UNC, JOHN DEER.Stroje sú vybavené doplnkovými zariadeniami, ktoré umožňujú ich maximálne využitie. Disponujeme širokou škálou lyžíc všetkých štandardných rozmerov, svahovacou lopatou, paletizačnými vidlami, búracími kladivami, ktoré komplexne rozširujú ponuku služieb. V rámci zemných prác ponúkame aj dopravu materiálov vyklápacími vozidlami. Ponúkame aj sezónne využitie uvedených strojov v rámci zimnej a letnej údržby infraštruktúry. V zimnom období vykonávame strojné odhŕňanie snehu, posyp komunikácií zmesou inertného materiálu a technickej soli,  manipuláciu a odvoz snehu. V lete zabezpečujeme kosenie a mulčovanie trávnatých porastov poľnohospodárskou technikou.


ZEMNÉ PRÁCE

 • Traktorbager JCB 4CX
 • Traktorbager JCB 3CX
 • Pásový minibager JCB 8040 ZTS
 • Kolesové rýpadlo FIAT HITACHI FH 150
 • Šmykom riadený nakladač LOCUST
 • Traktor JOHN DEER s príslušenstvom (čelný nakladač, odhŕňač snehu, rozmetadlo na posyp, mulčovač, kosačka)

Čítať viac

Kovovýroba

Ponúkame celú radu kovových výrobkov na mieru. Výroba podľa želaní zákazníka,  projektovej dokumentácie, vlastného zamerania a návrhu výrobku. K dielenskej výrobe patrí aj servis a výroba hydraulických hadíc a lisovanie koncoviek, typy a druhy podľa aktuálnych skladových zásob.

K najčasetjšie vyrábanými produktami  nami sú:

 • Oceľové konštrukcie (mosty, lávky, iné typy konštrukcií)
 • Zábradlia (mostné, cestné, domové, balkónové...)
 • Brány, bránky, 
 • Kotevné prvky ríms, nerezové odvodňovače - mostné prvky
 • Ostatné: nerezové prvky

KOVOVÝROBA

 • Oceľové konštrukcie (mosty, lávky, iné typy konštrukcií)

 • Zábradlia (mostné, cestné...)

 • Kotevné prvky ríms, nerezové odvodňovače- mostné prvky

 • Ostatné: nerezové prvky, antikora...

 

Čítať viac

Naša technika

Novinky

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.