• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Čistenie a monitoring

...ČISTENIE A MONITORING KANALIZAČNEJ SIETE

Naša spoločnosť poskytuje aj služby spojené s čistením a monitoringom kanalizačných sietí. Vykonávame čistenie, preplach a odsávanie potrubí, šácht, vpustí a kanalizácii tlakovo sacími kombi vozidlami v prevedení aj ADR. Komplexnosť služieb v tomto segmente  dopĺňa monitoring a diagnostika potrubných systémom s vyhotovením foto alebo video záznamu.


Výhody systému:

  • -  Menšie náklady na likvidáciu ( likviduje sa iba skutočný odpad )  
  •  - Menšie náklady na prevos a prevádzku
  •  - Menší dosah na životné prostredie
  •  - Znižuje tlak na čističku odpadových vôd 

 

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.