• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

O nás

23 May


Spoločnosť HYDROSERVICE, spol. s r.o. bola založená v roku 2003. Ako už samotný názov napovedá hlavnou činnosťou bolo poskytovať služby s vysokotlakým vodným lúčom - VVL. Vzhľadom na veľkosť trhu a vtedy ešte neznámu technológiu VVL sme boli neustále konfrontovaný a ovplyvnený nedostatkom príležitostí a sezónnosťou využitia. Z uvedených dôvodov sa našou snahou stalo rozširovanie služieb aj s prídanými činnosťami pre vykonanie diela od A po Z. V roku 2006 sa začalo postupné rozvíjanie smerovania spoločnosti, ktoré je zachované dodnes na 2 hlavné smery : PRIEMYSELNÉ ČISTENIE a SLUŽBY V STAVEBNÍCTVE.

V oblasti priemyselného čistenia sa zaoberáme čistením technologických zariadení technológiou vysokotlakého vodného lúča a vysokovýkonných priemyselných vysavačov, bližší popis je uvedený v časti služby. Vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti našich pracovníkov si vieme poradiť s akýmkoľvek problémom, ktorý sa v tejto oblasti môže vyskytnúť. Sažíme sa o neustálu inováciu našich technických zariadení, čo sa prejavuje aj na dosahovaní stále lepších výsledkoch nami poskytovaných služieb.

V stavebnom sektore sme sa zamerali na činnosti, ktoré majú spojenie s využitím technológie VVL jednoducho všade tam, kde sa požaduje dokonale pripravená konštrukcia. Medzi ne patrí obnova - sanácia stavieb dopravnej infraštruktúry ako aj iných stavieb. Postupným dopĺňaním technológií a činností sme sa dostali k súčasnému stavu, keď realizujeme kompletnú obnovu a novú výstavbu rôznych inžinierkych stavieb, mostov malého až stredného rozsahu, finalizáciu povrchových úprav na projektoch cestných tunelov, parkovacích domov a ďalšie pomerne veľké časti subdodavateľským spôsobom na projektoch v energetike, priemyselnej a cestnej výstavbe, ktorými sa prezentujeme aj v záložke referencie.

V súčasnosti sa radíme medzi popredné spoločnosti na trhu v strednej európe v uvedenej oblasti a budeme veľmi radi ak Vás o tom presvedčíme.  

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.