• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Odstraňovanie dopravného značenia

PeelJet je unikátna technológia, postavená na využití energie vodného lúča. Tlak až 2,5 tisíca barov v tlakových dýzach PeelJETu dokáže z vozovky šetrne odstrániť nečistoty, vodorovné dopravné značenie, prípadne vykonať zdrsnenie vozovky. Bez ekologických následkov, poškodenia povrchu vozovky, alebo použitia nebezpečných aditív a abrazív. Voda je prirodzeným, najšetrnejším a pritom úžasne účinným nástrojom na renováciu ciest. To je nápad!

Odstraňovanie nepotrebného či nekvalitného VDZ vodným lúčom

Vodorovné dopravné značenie sa prirodzene opotrebováva prevádzkou. Existujúce systémy odstraňovania značenia frézovaním vozoviek alebo otryskávaním abrazívami narušujú štruktúru povrchu, nechávajú za sebou abrazíva a viditeľné stopy po zásahu. My využívame silu vodného lúča technológie PeelJet.

PeelJET dokáže odstrániť VDZ bez zásahu do štruktúry povrchu a bez viditeľných stôp po aplikácii. Ako? Pomocou sofistikovaného systému nastavenia otryskávacích hláv. Obsluha zisťuje parametre a druh povrchu, druh odstraňovaného materiálu (farba, plast) a v závislosti od podmienok môže voliteľne nastaviť tlak a smer pohybu dýz.

Odstraňujeme vodorovné dopravné značenie a nie podklad. Navyše PeelJET pripravuje plochu na dokonalé priľnutie nového VDZ. Na vozovke nezostáva zmätočné zvyškové značenie po predchádzajúcej aplikácii. PeelJET je schopný efektívne pracovať i na nestabilných povrchoch, na betónových plochách, v meste, takmer kdekoľvek.

Čistenie a údržba vozoviek

Neošetrené povrchy na cestách, automobilové exhalácie usadené na vozovkách v tuneloch ohrozujú prevádzku a bezpečnosť premávky. Rovnako gumové stopy na dráhach letiska či na automobilových okruhoch robia ťažkú hlavu ich prevádzkovateľom. PeelJET dokáže hĺbkovo vyčistiť plochy celkom ekologickým a pritom nekompromisným spôsobom. Metódou otryskávania plochy vozovky bez chemikálií, bez znečistenia okolia, pracuje PeelJET šetrne, rýchlo a účinne.

 

Šetríme životné prostredie, čas i peniaze

Čistá a ekologická prevádzka systému PeelJET je zásadnou pridanou hodnotou technológie využívajúcej systém tlakových dýz. Nepoužívajú sa žiadne aditíva ani abrazíva. Len čistá voda, a tá sa z povrchu plynule odsáva do zásobníka. Nedochádza k vyplavovaniu nebezpečných látok do okolia ani do kanalizácie. Na povrchu nezostávajú prebytočné zvyšky abrazív nebezpečné pre premávku na komunikáciách.

Nami používaná technológia je vďaka jednofázovému spôsobu práce časovo efektívna a vďaka možnostiam citlivého nastavenia široko použiteľná.

 

Zlepšovanie šmykových vlastností vozovky

Kdekoľvek je to nevyhnutné, na najopotrebovanejších vozovkách, križovatkách, priechodoch, v nebezpečných zákrutách či na mostoch dokáže PeelJET zdrsniť vozovku a takmer okamžite a skokovo zlepšiť kvalitu. Bez prídavných materiálov, s pozitívnym efektom pre rýchly odvod zrážkových vôd.

 

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.