• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Priemyselné vysávanie

Čistenie upchatých kanalizačných a priemyselných potrubý, kanalizácii a šácht tlakovo sacími kombi vozmy a následným monitoringom

Viac

Vysávanie a asanácia všetkých druhov sypkých, tekutých a kašových materiálov, následkov ekologických havárií a záťaží, Čistenie a vysávanie nádrží od ropných produktov, mazutov Čistenie v uzavtretých a ťaždodostupných priestoroch a v prostredí EX1,2 a ATEX

Viac

....Recyklovanie odvodneného kalu....., čistenie domových odpadov s vysokým obsahom vody, čistenie ORL nádrží, čistenie septikov a žúmp, čistenie pouličných vpustí, čistiarne odpadových vôd, lapače tukov

Viac

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.