• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Priemyselné vysávanie

22 Apr

Pre zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb najmä v priemyselnom odvetví bola činnosť VVL doplnená o poskytovanie služieb spojených s priemyselným čisteným pomocou vákuových vysávačov (sacích bágrov).

Čistenie pomocou vákuových vysávačov (sacích bágrov) je spojená s transportom rôznych materiálov: sypké, polosypké, tekuté, polotuhé s možnosťou nasávania a vyfukovania, prípadne vyskladňovania nasatého materiálu do kontajnerov. Priemyselné vákuové vysávače (sacie bagre) sú v prevedení ADR- preprava nebezpečných odpadov, ATEX-zariadenie určené do výbušného prostredia.  

V oblasti čistenia kanalizácií využívame kombinovaný tlakovo-sací voz v prevedení ADR, ktorý slúži predovšetkým na čistenie a preplachovanie  kanalizácií.  Novinkou na Slovenskom trhu je zariadenie na odlučovanie pevných častíc ropných látok, tzv. odlučovač kalov a tukov- prínosom tohto zariadenia je vyseparovanie pevných častíc- sedimentov, naviazanie tukov a kalov a odlúčením vyčistenej vody. Takto sa znižujú náklady na prevoz  a zneškodňovanie odpadu ( znečistenej vody)a tým pádom pozitívne vplývajú na životné prostredie.


PRIEMYSELNÉ VYSÁVANIE

  • Priemyselné vysávanie vákuovými vysávačmi (sacími bagrami)

čistenie za pomoci sacieho bágra - zavlhlý kalodsávanie sacím bágrom tekutý až polotekutý odpad


  • Čistenie a monitoring potrubí s kanalizácií  TLAKOVO - SACÍM KOMBI VOZIDLOM v prevedení ADR


  • Odlučovanie pevných častí ropných látok

Vysávanie, odsávanie a vyfukovanie suchých, tuhých, tekutých a sypkých materiálov v priemysle a stavebníctve

Viac

Viac

Mobilný odlučovač na separáciu kalov, vody, tukov a olejových emulzií

Viac

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.