• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Stavebná činnosť

22 Apr

Pre zvýšenie konkurencieschopnosti sa začala spoločnosť HYDROSERVICE zameriavať na  „komplexnú starostlivosť“ a možnosť prevziať dielo ako celok do svojej subdodávky v ktorom uplatňuje celý rad činností a moderných technológií (vysokotlakový vodný lúč VVL, priemyselné vysávanie, diamantová technológia, aplikácia sanačných systémov, zdvíhacia technika, zemné a búracie práce).

Medzi hlavné stavebné činnosti patria rekonštrukcie a opravy mostov (malého a stredného rozsahu), s možnosťou rekonštrukcie ako celku : od búracích prác, cez betonárske práce, sanačné práce, zhotovenie izolácií, výrobu a montáž oceľových prvkov až po finálne a terénne úpravy.

Výstavba nových mostov od zakladania, prípadne od asanácie starých objektov až po odovzdanie investorovi dielo „na kľúč“.

Popri využívaní technológie VVL (vysokotlakového vodného lúča), ktorý pri sanáciách ŽB konštrukcií slúži najmä na odstránenie nesúdržných častí - korózie betónu, odstraňovanie starých náterov, čistenie obnaženej výstuže - korózie výstuže, odstraňovanie cementového mlieka a iných separačných vrstiev. Spoločnosť aplikuje sanačné systémy na reprofiláciu rôznych konštrukcií (mosty, lávky, silá, nádrže, chladiace veže...)

Medzi špeciálne práce ponúkané v stavebnej činnosti patrí: tlaková injektáž ( proti vode a vlhkosti, zošívanie trhlín, priesaky...), zhotovovanie izolácií proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti ( epoxidové nátery-pečať, natavované asfaltové pásy, kryštalické izolácie na báze cementu), tlakové nástreky betónových a oceľových povrchov systémom AIRLESS (zjednocujúce nátery, ochranné nátery, povrchové úpravy)       


STAVEBNÁ ČINNOSŤ

               


Špeciálne práce a aplikácia stavebnej chémie

  • Tlaková a výplňová injektáž

  • Torkrétovanie za sucha, za mokra

 

 


  • Nástreky a povrchové úpravy rôznych povrchov


  • Hydroizolácie

                                                

 


  • Striekaná tepelná izolácia

 

 


  • Zosilňovanie konštrukcií

 


©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.