• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Vysokotlaková technológia

06 Mar

REALIZUJEME:

Vysokotlakové čistenie s pracovným tlakom 100 - 2500 bar rôznych technologických zariadení v priemysle najmä (petro-chemický, chemický, papierenský, farmaceutický, drevospracujúci ako aj podniky upravujúce vodu), ako sú: čistenie výmenníkov, reaktorov, kolón, nádrží, cisterien a iných špeciálnych technologických zariadení. Rezanie a búranie železo-betónových konštrukcií (ŽB) so zachovaním oceľovej výstuže najmä v stavebnom odvetví, čistenie rôznych typov povrchov (oceľ, betón, ŽB konštrukcie): odstraňovanie starých náterov, odstraňovanie nesúdržných častí betónu, korózia betónu, odstraňovanie cementového mlieka z povrchu konštrukcie, príprava podkladu pred betonážou, pred aplikáciou rôznych povrchových úprav... 

Špeciálne využitie VVL: abrazívne rezanie rôznych druhov materiálov - neiskrivým spôsobom (vo výbušnom prostredí), ktorý nevnáša vnútorné napätie do štruktúry materiálov (teplo, dynamické napätie...) Robotická hydrodemolácia ŽB-konštrukcií so zachovaním oceľovej výstuže (zachovanie ťahových vlastností ŽB-konštrukcií). Odstraňovanie starého alebo dočasného vodorovného dopravného značenia pomocou VVL (frézovanie dopravného značenia). Odgumovanie letiskových plôch, pretekárskych okruhov, cestných komunikácií  pre zvýšenie adhézie pojazdnej plochy a tým zvýšenie priľnavosti a bezpečnosti komunikácií. Pieskovanie pod vodnou clonou - najmä odstraňovanie starých náterov, hrdze, patiny, nečistôt spôsobených klimatickými vplyvmi.  


VVL (vysokotlaková vodná technológia) a jej využitie v praxi

Využitie v PRIEMYSLE 


Využitie v STAVEBNÍCTVE

        

  • Otryskávanie ŽB povrchov (odstraňovanie cem. mlieka, odstraňovanie nesúdržných častí- korózia betónu, otvorenie pórovej štruktúry)

 


ŠPECIÁLNE využitie


 

Sanácia ŽB konštrukcií Otryskávanie ŽB povrchov (odstraňovanie cem. mlieka, odstraňovanie nesúdržných častí- korózia betónu, otvorenie pórovej štruktúry Odstraňovanie starých náterov Odstraňovanie/búranie betónu so zachovaním oceľovej výstuže

Viac

Čistenie technologických zariadení ( kolón, nádrží, reaktorov, potrubí ) Čistenie výmenníkov / rúrkových zväzkov Čistenie rôznych povrchov (betón, oceľ...)

Viac

Abrazívne rezanie pomocou VVL Robotická demolácie ŽB konštrukcií Odstraňovanie dopravného značenia Odgumovanie letiskových plôch Pieskovanie pod vodnou clonou

Viac

©2019 Hydroservice spol s r.o. - všetky práva vyhradené.