• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť


Naša spoločnosť sa zameriava na komplexnú starostlivosť stavebných prác, čo nám umožňuje odovzdať nášmu klientovi dielo "na kľúč". Disponujeme zaškolenými pracovníkmi pre potrebnú stavebnú činnosť a množstvom moderných technológii, ktoré pri svojej práci využívame (VVL, priemyselné vysávanie, diamantová technológia, zdvíhacia technika, zemné a búracie práce, aplikácia sanačných systémov).

Medzi hlavné stavebné činnosti patria rekonštrukcie mostov malého a stredného rozsahu. Rekonštruujeme časť mosta alebo most ako celok - od búracích prác, cez práce betonárske a sanačné, zhotovenie izolácii, výrobu a montáž oceľových prvkov až po finálne povrchové a terénne úpravy.
Okrem toho ponúkame výstavbu mostov od zakladania.

Okrem rekonštrukcii ponúkame aj sanačné systémy starších objektov. Pri sanáciách železo-betónových konštrukcii využívame vysokotlakový vodný lúč (VVL), ktorý slúži na odstránenie nesúdržných častí - korózia betónu, odstraňovanie starých náterov, čistenie obnaženej výstuže, korózie výstuže, odstraňovanie cementového mlieka a iných separačných vrstiev. Naša spoločnosť aplikuje sanačné systémy na reprofiláciu rôznych konštrukcii (mosty, lávky, silá, nádrže, chladiace veže a pod.).

Naša spoločnosť v stavebnej činnosti ponúka:

» tlaková injektáž - proti vode a vlhkosti, zošívanie trhlín, priesaky

» zhotovovanie izolácií proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti - epoxidové nátery, natavované asfaltové pásy, kryštalické izolácie na báze cementu

» tlakové nástreky betónových a oceľových povrchov systémom AIRLESS - zjednocujúce nátery, povrchové úpravy, ochranné nátery


Opravy a rekonštrukcie mostných objektov


Výstavba nových mostov


Sanácia železo-betónových konštrukcií

              


Tlaková a výplňová injektáž


Torkrétovanie za sucha, za mokra


Nástreky a povrchové úpravy rôznych povrchov


HydroizolácieStriekaná tepelná izolácia

 

 


Zosilňovanie konštrukcií


©2024 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.