• Tel. : +421 37/642 6266

 • hydroservis@hydroservis.sk

Vysokotlaková technológia

VYSOKOTLAKOVÁ VODNÁ TECHNOLÓGIA


Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb vysokotlakového vodného lúča (VVL) v rozsahu 300 - 4 000 bar. Využitie VVL je možné uplatniť pri čistení, rezaní, pieskovaní či pri hydrodemoláciách. Disponujeme špičkovými technológiami od renomovaných spoločností zaoberajúcich sa touto sférou HAMMELMANN, PEINEMANN, FALCH a WOMA. K našej  výbave patria aj hydrodemolačné roboty Aquacutter od spoločnosti AQUAJET vyvinuté k hydrodemolácii betónov. K celkovému sortimentu v oblasti technológie  vodného lúča disponujeme aj  plotterom pre abrazívne rezanie od spoločnosti FLOW. Počtom a variabilitou VVL techniky je naša spoločnosť jedným z najväčších a najkomplexnejších poskytovateľov služieb tohto druhu na Slovensku.


Poskytujeme  služby spojené s využitím vysokotlakového vodného lúča pre :

 • priemysel
  • » priemyselné čistenie a odstávkové práce
  • » čistenie kolón reaktorov
  • » čistenie výmenníkov tepla
  • » čistenie potrubí a kanalizačných systémov
  • » čistenie skladovacích / veľkokapacitných nádrží

 

 • stavebníctvo: 
  • » otryskávanie betónových konštrukcií 
  • » otryskávanie oceľových konštrukcií - odstraňovanie starých náterov
  • » hydrodemolácia - búranie betónu za pomoci tlaku vody so zachovaním nepoškodenej výstuže
  • » príprava podkladu pred betonážou a pred aplikáciou rôznych povrchových úprav a pod.
  • » pieskovanie pod vodnou clonou - najmä odstraňovanie starých náterov, hrdze, patiny, nečistôt spôsobených klimatickými vplyvmi

 

 • špeciálne využitie:
  • » čistenie VVL za použitia horúcej vody pre zvýšenie odmasťovacieho a  čistiaceho efektu
  • » abrazívne rezanie a delenie materiálov - neiskrivým spôsobom (vo výbušnom prostredí)
  • » odstraňovanie vodorovného dopravného značenia
  • » odgumovanie letiskových plôch, pretekárskych okruhov, cestných komunikácií 

Využitie v PRIEMYSLE


Využitie v STAVEBNÍCTVE

  


ŠPECIÁLNE využitie

 


 

Sanácia ŽB konštrukcií Otryskávanie ŽB povrchov (odstraňovanie cem. mlieka, odstraňovanie nesúdržných častí- korózia betónu, otvorenie pórovej štruktúry Odstraňovanie starých náterov Odstraňovanie/búranie betónu so zachovaním oceľovej výstuže

Viac

Čistenie technologických zariadení ( kolón, nádrží, reaktorov, potrubí ) Čistenie výmenníkov / rúrkových zväzkov Čistenie rôznych povrchov (betón, oceľ...)

Viac

Abrazívne rezanie pomocou VVL Robotická demolácie ŽB konštrukcií Odstraňovanie dopravného značenia Odgumovanie letiskových plôch Pieskovanie pod vodnou clonou

Viac

©2024 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.