• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Priemyselné vysávanie

PRIEMYSELNÉ VYSÁVANIE


V súsvislosti s vysokotlakovým vodným lúčom vzniká aj množstvo najmä nebezpečných odpadov, ktoré je nutné zachytiť a zlikvidovať. Čistenie pomocou priemyselných vákuových vysávačov je spojené s transportom rôznych materiálov (sypké, polosypké, tekuté, polotuhé) a preto priemyselné vákuové vysávače (sacie bagre) sú v prevedení:

» ADR - preprava nebezpečných odpadov

» ATEX - zariadenie určené do výbušného prostredia

Disponujeme zariadením KSA - tzv. odlučovač kalov a tukov, ktoré slúži na odlučovanie pevných častíc ropných látok. Prínos tohto zariadenia spočíva v:

1. separovaní pevných častíc (sedimentov)

2. naviazanie tukov a kalov

3. odlučovanie vyčistenej vody.

Toto zariadenie znižuje náklady na prevoz a zneškodnenie odpadov, čo priaznivo vplýva na životné prostredie.


Priemyselné vysávanie vákuovými vysávačmi - sacími bágrami


Čistenie a monitoring potrubí a kanalizácií kombinovaným tlakovo-sacím vozidlom v prevedení ADR


Odlučovanie pevných častí ropných látok - KSA

Vysávanie, odsávanie a vyfukovanie suchých, tuhých, tekutých a sypkých materiálov v priemysle a stavebníctve

Viac

Preplach a odsávanie potrubí, šácht, kanalizácií a i.

Viac

Mobilný odlučovač na separáciu kalov, vody, tukov a olejových emulzií

Viac

©2024 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.