• Tel. : +421 37/642 6266

 • hydroservis@hydroservis.sk

Naše služby

Vysokotlaková technológia

VYSOKOTLAKOVÁ VODNÁ TECHNOLÓGIA


Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním služieb vysokotlakového vodného lúča (VVL) v rozsahu 300 - 4 000 bar. Využitie VVL je možné uplatniť pri čistení, rezaní, pieskovaní či pri hydrodemoláciách. Disponujeme špičkovými technológiami od renomovaných spoločností zaoberajúcich sa touto sférou HAMMELMANN, PEINEMANN, FALCH a WOMA. K našej  výbave patria aj hydrodemolačné roboty Aquacutter od spoločnosti AQUAJET vyvinuté k hydrodemolácii betónov. K celkovému sortimentu v oblasti technológie  vodného lúča disponujeme aj  plotterom pre abrazívne rezanie od spoločnosti FLOW. Počtom a variabilitou VVL techniky je naša spoločnosť jedným z najväčších a najkomplexnejších poskytovateľov služieb tohto druhu na Slovensku.


Poskytujeme  služby spojené s využitím vysokotlakového vodného lúča pre :

 • priemysel
  • » priemyselné čistenie a odstávkové práce
  • » čistenie kolón reaktorov
  • » čistenie výmenníkov tepla
  • » čistenie potrubí a kanalizačných systémov
  • » čistenie skladovacích / veľkokapacitných nádrží

 

 • stavebníctvo: 
  • » otryskávanie betónových konštrukcií 
  • » otryskávanie oceľových konštrukcií - odstraňovanie starých náterov
  • » hydrodemolácia - búranie betónu za pomoci tlaku vody so zachovaním nepoškodenej výstuže
  • » príprava podkladu pred betonážou a pred aplikáciou rôznych povrchových úprav a pod.
  • » pieskovanie pod vodnou clonou - najmä odstraňovanie starých náterov, hrdze, patiny, nečistôt spôsobených klimatickými vplyvmi

 

 • špeciálne využitie:
  • » čistenie VVL za použitia horúcej vody pre zvýšenie odmasťovacieho a  čistiaceho efektu
  • » abrazívne rezanie a delenie materiálov - neiskrivým spôsobom (vo výbušnom prostredí)
  • » odstraňovanie vodorovného dopravného značenia
  • » odgumovanie letiskových plôch, pretekárskych okruhov, cestných komunikácií 

Využitie v PRIEMYSLE


Využitie v STAVEBNÍCTVE

  


ŠPECIÁLNE využitie

 


 

Čítať viac

Priemyselné vysávanie

PRIEMYSELNÉ VYSÁVANIE


V súsvislosti s vysokotlakovým vodným lúčom vzniká aj množstvo najmä nebezpečných odpadov, ktoré je nutné zachytiť a zlikvidovať. Čistenie pomocou priemyselných vákuových vysávačov je spojené s transportom rôznych materiálov (sypké, polosypké, tekuté, polotuhé) a preto priemyselné vákuové vysávače (sacie bagre) sú v prevedení:

» ADR - preprava nebezpečných odpadov

» ATEX - zariadenie určené do výbušného prostredia

Disponujeme zariadením KSA - tzv. odlučovač kalov a tukov, ktoré slúži na odlučovanie pevných častíc ropných látok. Prínos tohto zariadenia spočíva v:

1. separovaní pevných častíc (sedimentov)

2. naviazanie tukov a kalov

3. odlučovanie vyčistenej vody.

Toto zariadenie znižuje náklady na prevoz a zneškodnenie odpadov, čo priaznivo vplýva na životné prostredie.


Priemyselné vysávanie vákuovými vysávačmi - sacími bágrami


Čistenie a monitoring potrubí a kanalizácií kombinovaným tlakovo-sacím vozidlom v prevedení ADR


Odlučovanie pevných častí ropných látok - KSA

Čítať viac

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť


Naša spoločnosť sa zameriava na komplexnú starostlivosť stavebných prác, čo nám umožňuje odovzdať nášmu klientovi dielo "na kľúč". Disponujeme zaškolenými pracovníkmi pre potrebnú stavebnú činnosť a množstvom moderných technológii, ktoré pri svojej práci využívame (VVL, priemyselné vysávanie, diamantová technológia, zdvíhacia technika, zemné a búracie práce, aplikácia sanačných systémov).

Medzi hlavné stavebné činnosti patria rekonštrukcie mostov malého a stredného rozsahu. Rekonštruujeme časť mosta alebo most ako celok - od búracích prác, cez práce betonárske a sanačné, zhotovenie izolácii, výrobu a montáž oceľových prvkov až po finálne povrchové a terénne úpravy.
Okrem toho ponúkame výstavbu mostov od zakladania.

Okrem rekonštrukcii ponúkame aj sanačné systémy starších objektov. Pri sanáciách železo-betónových konštrukcii využívame vysokotlakový vodný lúč (VVL), ktorý slúži na odstránenie nesúdržných častí - korózia betónu, odstraňovanie starých náterov, čistenie obnaženej výstuže, korózie výstuže, odstraňovanie cementového mlieka a iných separačných vrstiev. Naša spoločnosť aplikuje sanačné systémy na reprofiláciu rôznych konštrukcii (mosty, lávky, silá, nádrže, chladiace veže a pod.).

Naša spoločnosť v stavebnej činnosti ponúka:

» tlaková injektáž - proti vode a vlhkosti, zošívanie trhlín, priesaky

» zhotovovanie izolácií proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti - epoxidové nátery, natavované asfaltové pásy, kryštalické izolácie na báze cementu

» tlakové nástreky betónových a oceľových povrchov systémom AIRLESS - zjednocujúce nátery, povrchové úpravy, ochranné nátery


Opravy a rekonštrukcie mostných objektov


Výstavba nových mostov


Sanácia železo-betónových konštrukcií

              


Tlaková a výplňová injektáž


Torkrétovanie za sucha, za mokra


Nástreky a povrchové úpravy rôznych povrchov


HydroizolácieStriekaná tepelná izolácia

 

 


Zosilňovanie konštrukcií


Čítať viac

Demolácie a diamantová technológia

DEMOLÁCIE a DIAMANTOVÁ TECHNOLÓGIA 


Naša spoločnosť má viac než 15-ročnú tradíciu v demolácií a delení železo-betónových konštrukcií diamantovou technológiou, stenovou a lanovou pílou, ale aj v oblasti jadrového vŕtania.

Prednosťou diamantovej technológie je možnosť presného vŕtania a delenia železo-betónových konštrukcií aj s prítomnosťou oceľovej výstuže. Rezné nástroje - segmenty, korunky, diamantové laná - sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov. Samotný proces vŕtania a rezania nenarúša statiku konštrukcie a nevnáša dodatočné napätia ako napr. klasické príklepové vŕtanie. Rez diamantovou technológiou je hladký a presný s minimálnym odoberaným materiálom a minimálnymi vybráciami a otrasmi.

Diamantovú technológiu dopĺňa rad ďalších zariadení, ktoré sú úzko naviazané na delenie konštrukcií:

» demolácie diaľkovo ovladanými robotmi 

» škárová rezačka a cestné rezače

» ručné rozbrusovacie píli 

» drážkovačky

» diamantová reťazová píla

Naša firma sa zaoberá aj opravou a renováciou jadrových vrtákov rôznych priemerov (segmenty, korunky).


Jadrové vŕtanie


Lanová píla

 

 


Stenová píla


Delenie konštrukcií ručnými rozbrusovacími pílami


Rezanie vodorovných konštrukcií rezačom škár


Asanácia železo-betónových konštrukcií a mostov

 

                               

Čítať viac

Zdvíhacia technika

ZDVÍHACIA TECHNIKA


Naša spoločnosť od roku 2008 ponúka žeriavnícke práce. Hlavným cieľom je ponúknuť žeriavnicke služby v okolí centrály spoločnosti - Nitrianksy región. Pri dlhodobej spolupráci kdekoľvek na SR kde nás zákazník požiada.


Naša spoločnosť disponuje nasledovnou zdvíhacou technikou:

» automobilový žeriav Liebherr LTM 1090 - maximálna nosnoť 90t, maximálna výška zdvihu 50/69m (rameno/krákorec)

» automobilový žeriav Liebherr LTM 1070 - maximálna nosnoť 70t, maximálna výška zdvihu 50/69m (rameno/krákorec)

» automobilový žeriav XCMG QY25K-5 - maximálna nosnosť 25t, maximálna výška zdvihu 38/52m (rameno/krákorec)

» otočný manipulátor MANITOU MRT 1742 - maximálna nosnosť 4t, maximálna výška zdvihu 17m, príslušenstvo (pracovná plošina, paletizačné vidly, žeriavový hák, výšková lopata)

» nákladný automobil MAN s 3D hydraulickou rukou

» nákladný automobil MAN TGS41.400 s hydraulickou rukou umiestnenou pred kabínov

» nákladný automobil STEYR s hydraulickou rukou

» závesná lávka LK3 - nosnosť 600kg, maximálna výška zdvihu 46m

» vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH - maximálna nosnosť 3t, maximálna výška zdvihu 5m

Orientačný cenník autožeriavov platný od 1.1.2022

STROJ  nosnosť     hodinová sadzba prepravné za 1 km min. doba nájmu
XCMG QY25 25 ton 66,00 € 2,50 € od 2 hod
Liebherr LTM1070 70 ton 140,00 € 5,00 € od 4 hod
Liebherr LTM1090 90 ton 150,00 € 5,00 € od 4 hod

Uvedené ceny sú bez DPH,

ceny sa môžu líšiť podľa  dodaných služieb a súčinnosti (konfigurácia žeriavu,

dovoz protizávažia, roznášacie platne, viazacie prostriedky, viazač bremien...)

Pre dlhodobé nájmy individuálna kalkulácia

 

 

 

 

Čítať viac

Zemné práce

ZEMNÉ PRÁCE


Ponúkame zemné, výkopové a búracie práce. Naša spoločnosť disponuje modernými zemnými strojmi - JCB, FIAT HITACHI, UNC, JOHN DEERE. Naše stroje sú vybavené doplnkovými zariadeniami, ktoré umožňujú ich maximálne využitie. Na dané stroje vlastníme širokú škálu lyžíc všetkých štandardných rozmerov, svahovou lopatou, paletizačnými vidlami, búracími kladivami, ktoré komplexne rozširujú ponuku našich služieb.

V rámci zemných prác ponúkame aj dopravu materiálov vyklápacími vozidlami.

Okrem toho ponúkame aj sezónne využitie našich strojov v rámci zimnej a letnej údržby infraštruktúry. V zimnom období vykonávame odhŕňanie snehu, posyp komunikácií zmesou inertného materiálu a technickej soli, manipuláciu a odvoz snehu. V letnom období zabezpečujeme kosenie a mulčovanie trávnatých porastov poľnohospodárskou technikou.


Na zemné práce disponujeme nasledujúcimi zariadeniami:

» traktorbáger JCB 4CX

» traktorbáger JCB 3CX

» pásový minibáger JCB 8040 ZTS

» kolesové rýpadlo FIAT HITACHI FH 150

» šmykom riadený nakladač LOCUST

» traktor JOHN DEERE s príslušenstvom (čelný nakladač, odhŕňač snehu, rozmetadlo na posyp, mulčovač, kosačka, balíkovač)


Čítať viac

Kovovýroba

KOVOVÝROBA


Podľa projektovej dokumentácie, vlastného zamerania a požiadaviek nášho klienta vieme presne dodať želaný produkt. Okrem výroby produktov Vám poskytujeme servis a výrobu hydraulických hadíc, lisovanie koncoviek.


Najčastejšie vyrábame:

» oceľové konštrukcie (mosty, lávky a iné konštrukcie)

» zábradlia (mostové, cestné, balkónové a i.)

» brány

» kotviace prvky ríms, nerezové odvodňovače - mostné prvky

» nerezové prvky, antikora a i.


Oceľové konštrukcie (mosty, lávky a iné typy konštrukcií)

 

 


Zábradlia


Kotevné prvky ríms, nerezové odvodňovače - mostné prvky


Nerezové prvky, antikora a i.

Čítať viac

Naša technika

Novinky

©2024 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.